Bliv medlem
Note: Bruges til at modtage SMS-nofikationer.
Note: bruges f.eks. ved delt forældremyndighed, hvor begge ønsker notifikationer.
For at angive flere e-mailadresser, adskilles disse med semikolon ";".
Kun voksne: For at træne I Copenhagen Selfdefence skal man have en ren straffeattest, derfor bedes du, for at indmeldelsen er fuldendt, udfylde en samtykkeerklæring og aflevere den i forbindelse med næste træning.
Du kan hente samtykkeerklæring her
()
()